نفرات برتر دي  93 

                اول عمومي            سوم رياضي  

              دوم تجربي             سوم تجربي

              دوم انساني

 

 


 

 نفرات برتر خرداد  93                                              قبول شدگان كنكور 93

             اول عمومي

             دوم تجربي

             دوم رياضي

 

 


 
 زندگي ماننددوچرخه سواري است

                             براي حفظ تعادل بايدحركت كرد.

 بايدحداكثرتوانمان رابكارگيريم

                                     اين وظيفه اصلي ومقدس ماست.

به كاشت بذرهاي خودادامه دهيد

                              چون نمي دانيدكدام يك رشد مي كنند.

 

                                          شايدهمه آنها  

                                     (آلبرت اينشتين)

 


 

           جاده موفقيّت سرراست نيست ،پيچي وجودداردبه نام شكست ،دوربرگرداني به نام سردرگمي.سرعت گيرهايي به نام خانواده.تايرهاي پنچري خواهيدداشت به نام شغل .امّا اگريدكي به نام عزم داشته باشيدموتوري به نام استقامت وراننده اي به نام خدا، به جايي خواهيدرسيد كه موفقيّت ناميده مي شود.

شهيدآويني

 

 

  


 

 

         اطلاعيه مهم :

بري كسب اطلاع ازشرايط شركت درجشنواره جوان سالم اينجا كليك كنيد  

روزنامه نگاري               فيلم سازي             مقاله


 

 

برنامه دبيرستان نصر94-93  

 

 توجه : برنامه امتحانات مستمر دوم

 


 

 

 با شروع هر صبح فكر كن تازه به دنيا آمده اي

مهربان باش و دوست بدار،

شايد كه فردايي نباشد،

شايد فردايي باشد ولي عزيزي نباشد.

پس امروز را به بهترين شكل بگذران ،سرشار از شادي و ايمان ،

بخند تو در آغوش خدايي...

"باور كن"

 


 

 

 

 اهداف دبيرستان هوشمند دخترانه نصر 

  

   1- ايجاد محيطي شاد و امن

    2- تربيت دانش آموزان فاخر و عالم به علم روز براي جامعه فردا و مجهز به سلاح دانايي

     3- سوق به سوي آينده اي پراميد با حمايت از معلميني دلسوز و پرانگيزه

      

 

  

 

نشاني دبيرستان نصر: تهران- خيابان انقلاب- پيچ شميران- خيابان حقوقي- پلاك 40

تلفن:77502612 -  77629229

نمابر:77625578