نفرات برتر خرداد  94 

 اول عمومي            سوم رياضي  

دوم تجربي             سوم تجربي

دوم انساني

  

ماه شعبان وولادت سه نورعين علي وفاطمه برشيعيان جهان مبارك 

 


تبريك ،تبريك

به همكارن گرامي

 

سركارخانم قادري وسركارخانم مطلبي 

 دبيران نمونه منطقه اي دبيرستان نصر درسال تحصيلي 94-93

وتقديم به كسي كه آينده ساز است 

يك نفرپشت دلم درمي زند                 عطراحساسات من پرمي زتد

ايستاده پشت در،درواكنم                  خاطرات رفته راپيداكنم

نه !نگو!بغض دلم گل مي كند              كي هجومش راتحمل مي كند

اطرات آن دبستان يادباد                    يادبادآن روزگاران يادباد

سال اول آب باباداشتيم                     بعدازآن تصميمي كبراداشتيم

سال سوم درس راآموختيم                 چشم درچشم معلم دوختيم

ياددهقان فداكارش به خير                  يادموري كه ميازارش بخير

ياددستي كه درختي مي نشاند          روي خاكش جوي آبي مي كشاند

بعدازآن تخم چمن راروي خاك               ازبراي يادگاري مي فشاند

يادآن جشن عبادت هم به خير              ياد آن درس به نوبت هم به خير

فصل پاييزودرختان رنگ رنگ                 مي زد آن صياد، طوقي رابه سنگ

بوعلي سينايمان مهمان نمود              درس انشا مشكلي كاسان نمود

راي گيري مي شدومبصر شديم           درصف نان ناگهان آخرشديم

خاطرات سال سوم يادباد                    ياد آن شمع معلم يادباد

خاطرات سال سوم زندگيست              نه !نگو ! كه آن معلم زنده نيست

نه!نگو! بس كن كه بغضم بازشد           گريه ي ابردلم آغاز شد

اي معلم گويمت ازدل سپاس               جان پاكت درميان نوروياس

درميان عطررحمت زنده باش                تاابد درقلب من پاينده باش

« معلم عزيزم ، داناي عشق روزت مبارك»


 

نفرات برتر دي  93 

 اول عمومي            سوم رياضي  

دوم تجربي             سوم تجربي

دوم انساني

 

 


 

 نفرات برتر خرداد  93                                              قبول شدگان كنكور 93

             اول عمومي

             دوم تجربي

             دوم رياضي

 

 


 
 زندگي ماننددوچرخه سواري است

                             براي حفظ تعادل بايدحركت كرد.

 بايدحداكثرتوانمان رابكارگيريم

                                     اين وظيفه اصلي ومقدس ماست.

به كاشت بذرهاي خودادامه دهيد

                              چون نمي دانيدكدام يك رشد مي كنند.

 

                                          شايدهمه آنها  

                                     (آلبرت اينشتين)

 


 

           جاده موفقيّت سرراست نيست ،پيچي وجودداردبه نام شكست ،دوربرگرداني به نام سردرگمي.سرعت گيرهايي به نام خانواده.تايرهاي پنچري خواهيدداشت به نام شغل .امّا اگريدكي به نام عزم داشته باشيدموتوري به نام استقامت وراننده اي به نام خدا، به جايي خواهيدرسيد كه موفقيّت ناميده مي شود.

شهيدآويني

 

 

  


 

 

         اطلاعيه مهم :

بري كسب اطلاع ازشرايط شركت درجشنواره جوان سالم اينجا كليك كنيد  

روزنامه نگاري               فيلم سازي             مقاله


 

 

برنامه دبيرستان نصر94-93  

 

 توجه : برنامه امتحانات مستمر دوم

 


 

 

 با شروع هر صبح فكر كن تازه به دنيا آمده اي

مهربان باش و دوست بدار،

شايد كه فردايي نباشد،

شايد فردايي باشد ولي عزيزي نباشد.

پس امروز را به بهترين شكل بگذران ،سرشار از شادي و ايمان ،

بخند تو در آغوش خدايي...

"باور كن"

 


 

 

 

 اهداف دبيرستان هوشمند دخترانه نصر 

  

   1- ايجاد محيطي شاد و امن

    2- تربيت دانش آموزان فاخر و عالم به علم روز براي جامعه فردا و مجهز به سلاح دانايي

     3- سوق به سوي آينده اي پراميد با حمايت از معلميني دلسوز و پرانگيزه

      

 

  

 

نشاني دبيرستان نصر: تهران- خيابان انقلاب- پيچ شميران- خيابان حقوقي- پلاك 40

تلفن:77502612 -  77629229

نمابر:77625578