نفرات برتر خرداد  93                                              قبول شدگان كنكور 92

            اول عمومي

             دوم تجربي

              دوم رياضي

 

 هان مژده ماه مهر فرا رسيد                   يعني بهار زندگي وعيد ما رسيد

دوران درس موسم ومهر و وفا رسيد           آموزگار باهمه لطف و صفارسيد

دل مي تپد كه مدرسه ها باز ميشود             يعني بهار زندگي آغاز ميشود

 

براي مشاهده كارنامه در كادر ورود،كد و رمز خود را وارد كنيد 

 

 

 

 
 

 

برنامه دبيرستان نصر94-93  

 

 

 با شروع هر صبح فكر كن تازه به دنيا آمده اي

مهربان باش و دوست بدار،

شايد كه فردايي نباشد،

شايد فردايي باشد ولي عزيزي نباشد.

پس امروز را به بهترين شكل بگذران ،سرشار از شادي و ايمان ،

بخند تو در آغوش خدايي...

"باور كن"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف دبيرستان هوشمند دخترانه نصر 

  

   1- ايجاد محيطي شاد و امن

    2- تربيت دانش آموزان فاخر و عالم به علم روز براي جامعه فردا و مجهز به سلاح دانايي

     3- سوق به سوي آينده اي پراميد با حمايت از معلميني دلسوز و پرانگيزه

      

 

  

 

نشاني دبيرستان نصر: تهران- خيابان انقلاب- پيچ شميران- خيابان حقوقي- پلاك 40

تلفن:77502612 -  77502078

نمابر:77625578

new folder